Traditional Healer Reveals Winky D Is A Powerful Spirit Medium Just Like Nehanda Traditional Healer Reveals Winky D Is A Powerful Spirit Medium Just Like Nehanda [image; (Image Credit: Facebook @Sekuru Tembo VekwaLivingstone Svikiro]

Traditional Healer Reveals Winky D Is A Powerful Spirit Medium Just Like Nehanda 

A revered Guruve traditional healer, Sekuru Tembo has issued a fiery warning to all those who dare to cross paths with the illustrious Zimbabwean artist, Winky D. According to the spiritual healer, Winky D is not just a musician, but a powerful spirit medium just like him, and he will not stand idly by and watch as the artist is disrespected or attacked.

In an audio recording that has been circulating on social media, Sekuru Tembo expressed his dismay at the recent attacks and criticisms directed towards Winky D, and called upon all haters to leave him alone to sing in peace. But that wasn’t all – the Sekuru went on to fire warning shots at Economic Empowerment Group (EEG) president Mike Chimombe and all those who have been at the forefront of the attacks on Winky D.

Sekuru Tembo revealed that he has compiled a list of all those who have been disrespecting the artist, and vowed to deal with them one by one to show them that Winky D is not to be messed with. In fact, he even claimed responsibility for the recent death of Clifford Hlupeko, the EEG Secretary General who had criticized Winky D’s new album, Eureka and called for his ban.

Traditional Healer Reveals Winky D Is A Powerful Spirit Medium Just Like Nehanda 
Traditional Healer Reveals Winky D Is A Powerful Spirit Medium Just Like Nehanda [image; (Image Credit: Facebook @Sekuru Tembo VekwaLivingstone Svikiro]
According to Sekuru Tembo, he had intended to strike Hlupeko with lightning, but instead, he sent him horns that caused him to have a heart attack. The healer said that he did this to set an example for all those who have been dragging Winky D’s name through the mud.

Vazukuru ndakavayambira kuti siyanai Na Winky D vakaita nharo vakafungidzira kuti ndaiita majokes, nhasi ndinovimba Kuti Mike Chimombe ave neka idea kekuti mushonga wechivanhu uriko uye ndakambokuyambirai ndikati Wink D iSvikiro guru rakafanana nesu maSvikiro makuru. Saka hapana pandaizosiya Winky D achitemwa nemabhodhoro kupushwa uye nekurohwa saka zvoreva kuti vanhu vose vakarova Winky D vakarova ini Svikiro Guru reGuruve. Saka chiregai nditi ndini ndakauraya Clifford nezuro ndakamutumira Nyanga ikanomubaya pamoyo nekuti ndiye akatuma vanhu kunotema Winky D ndokusaka ndamuita Example kuvanhu Vose.”

By Mandisa